روش آموزش در مدرسه آموزش از راه دور روشنگر

روش آموزش در مدرسه آموزش از راه دور روشنگر بر پایه تدریس معکوس است این روش‌ نوینی است  که مورد توجه دست اندرکاران تعلیم ‌و‌تربیت و به ویژه معلمان قرار گرفته است.

روش تدریس معکوس شامل سه بخش است:

دانش آموزان در ابتدا با استفاده از ویدئو های آموزشی(شامل انیمیشن های جذاب و تدریس مدرسان مجرب) یا هر رسانه آموزشی از قبل آماده شده مطابق برنامه اعلام شده در هر مکان و زمانی مطالب درسی را مطالعه می نمایند.آنها می‌تواند تدریس معلم را بارها و بارها تماشا کنند، آن را عقب و جلو ببرند، مکث کنند، روی بخش خاصی بیشتر تمرکز کنند و مطالبی را تکرار و ذخیره کنند. در این صورت، هر دانش‌آموز بر اساس ویژگی‌های شخصی و با توجه به تفاوت‌های فردی خود، به درک مطلب و یادگیری می‌پردازد.

راهبرد کلاس معکوس از این فرصت استفاده می‌کند و با استفاده بهینه از فناوری‌های ارتباطی، هم زمان آموزش را بسط می‌دهد و هم دانش‌آموزان را فعال‌تر می‌کند.

دانش آموزان اشکالات و سئوالات خود را از طریق کلاس آنلاین مطابق برنامه اعلام شده با معلم خود در میان می گذارند و می توانند از طریق این بستر با سایر دانش آموزان ارتباط برقرار کرده ودر تکالیف گروهی مشارکت کنند.

آزمون های مستمر بخش دیگر آموزش ما می باشد که معلم از وضعیت علمی دانش آموزان مطلع شده و نقاط ضعف و قوت آنها را بسنجد وبر اساس آن می تواند نمره مستمر که تاثیر بسزایی در نمره پایان ترم آنها دارد را تنظیم نماید.

Print Friendly, PDF & Email