Print Friendly, PDF & Email

مدارک عمومی و مورد نیاز برای کلیه پایه های تحصیلی:

۱-تکمیل نمون برگ ثبت نام و برگه انتخاب واحد (نمونه فرم زیر)

۲-تصویر کارت ملی ، شناسنامه (تمام صفحات) و گذرنامه دانش آموز

۳-تصویر شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

۴- ۶ قطعه عکس ۴*۳  تمام رخ  سال جاری که پشت نویسی شده با زمینه سفید و رعایت شئونات اسلامی دانش آموز

۵- کد سوابق تحصیلی(کد و گواهی انتقال که از مدرسه قبلی گرفته می شود)

۶- فیش  واریز شهریه

۷- مشخص نمودن وضعیت  نظام وظیفه برای داوطلبان پسر مشمول

800ddb69-db0d-4891-b8c5-7a66797f1ece

شهریه به حساب مدرسه آموزش  از راه دور روشنگر واریز گردد.

حساب بانک سامان
مدرسه آموزش از راه دور روشنگر
شماره شبای حساب
IR120560080780000928254001
شماره حساب
۸۰۷-۸۰۰-۹۲۸۲۵۴-۱
شماره کارت متصل به حساب
۶۹۱۹۸۶۱۰۴۴۳۵۴۷۸۴

Print Friendly, PDF & Email