مشاوره و پشتیبانی مداوم مشاوره شامل :
انتخاب واحد  مناسب  برای دانش آموزان
مشاوره انتخاب رشته برای دانش آموزان پایه دهم
هماهنگی کلاس های آنلاین
ثبت نام دانش آموزان در سامانه آموزش الکترونیکی روشنگر و دادن امکان دسترسی به دانش آموزان
انعکاس سئوالات درسی به دبیران
هماهنگی با دانش آموزان جهت ارائه آموزش های فوق برنامه
هماهنگی های لازم جهت برگزاری آزمون های پایانی در خارج از کشور

Print Friendly, PDF & Email