دروس پایه نهم متوسطه

کد درسنام درستعداد واحد
24701قرآن32
24702معارف اسلامی32
24703قرائت  فارسی32
24704املای  فارسی31
24705انشای فارسی31
24707زبان عربی32
24708زبان خارجی32
24709علوم تجربی 33
24710ریاضیات 34
24711تربیت بدنی32
24712مطالعات اجتماعی33
24713فرهنگ و هنر32
24714کاروفناوری 32
24715تفکر و سبک زندگی32
جمع واحد ها جمع واحد ها 30

واحدها طی2 ترم دی ماه و خرداد به دانش آموزان داده میشود

در صورت نیاز به اخذ واحد در شهریور هم مقدور می باشد.