مدرسه آموزش از راه دور روشنگر در کنار کلاس های آنلاین اقدام به تولید فیلم های کامل آموزشی به صورت مفهومی همراه با  انیمیشن های جذاب توسط بهترین دبیران آموزش و پرورش تهران نموده است.

Print Friendly, PDF & Email