مدرسه آموزش از راه دور روشنگر جهت بالابردن کیفیت آموزشی از با تجربه ترین دبیران آموزش و پرورش تهران استفاده کرده است .

آقای صمدی پور

آقای جاماسبی

آقای تات

آقای چایفروشان

آقای باقیان

خانم مقدم

آقای نیک فرجام

Print Friendly, PDF & Email